Kezdőlap

Arany Bálint (Rinyaújlak, 1901. febr. 28.Bp., 1987. nov. 24.): gépészmérnök. A csurgói ref. gimn.-ban érettségizett. A bp.-i műegy.-en szerzett gépészmérnöki diplomát 1925-ben. A Svéd Golyóscsapágy Rt. (SKF) alkalmazta 1929-ben. Mint tervezőmérnöknek jelentős szerepe volt a golyóscsapágyak mo.-i elterjesztésében. 1935-ben feleségül vette Köpeczy Ilonát. A II. világháború idején a németellenes tevékenységet folytató Magyar Közösség tagja volt. Része volt a Turul Könyvkiadó és a Magyar Út c. hetilap anyagi megalapozásában és fejlesztésében. 1945-től a Független Kisgazdapárt (FKgP) központjában dolgozott szervezőtitkárként. 1946. dec.-ben letartóztatták a Magy. Köztársaság és a demokratikus rendszer megdöntésére szervezett összeesküvés vádjával. A konstruált műperben (Magyar Közösség-per) elobb halálra ítélték, majd az ítéletet 12 évi fegyházbüntetésre változtatták. 1956-ban szabadult, jogilag rehabilitálták, folytatta mérnöki munkáj át, de rendőri zaklatások kísérték élete végéig. Könyve Koronatanú (Emlékirat 1945–57) c.-mel jelent meg 1990-ben Bp.-en. – Irod. Gordos Béla: A. B. halálára (Irodalmi Újság, 1988. r. sz.); Borbándi Gyula előszava a Koronatanú c. könyvhöz (Bp., 1990).