Kezdőlap

Asbóth Sándor (Keszthely, 1811. dec. 11.Buenos Aires, 1868. jan. 21.): honvédtiszt, mérnök. ~ János keszthelyi georgikoni tanár fia, – Lajos honvéd tábornok fivére. Tanulmányait Selmecbányán végezte és mérnöki szigorlatot tett Pesten. 1836-ban a marosi ideiglenes hajózási intézet ig.-ja, 1844-ben Temes vm. építészeti ig. ja, 1848-ban mérnökkari tiszt. 1849-ben az ápr.-i hadjáratban Klapka hadmérnöke, majd alezredesi rangban Kossuth szárnysegéde. A meneküléskor unokatestvérével, ~ Adolffal ő ásta el a királyi koronát Orsovánál. Kossuthot követte az emigrációba, majd az USA-ban telepedett le. Mint mérnök működött, s New York városi tanácsa megbízásából városrendezési és fejlesztési terveket készített. (Ezeket az 1933. évi chicagói világkiállításon is bemutatták.) 1861–65-ben Lincoln hadseregében az amerikai polgárháború egyik vezére; előbb dandártábornok, később Florida és Kentucky katonai parancsnoka. A polgárháború után 1866. okt.-tól az USA argentínai és uruguayi nagykövete és meghatalmazott min.-e volt. – Irod. Ács Tivadar: Akik elvándoroltak (Bp., 1940); Lósy-Schmidt Ede: A szabadságharc mérnökvezérei és mérnökvezetői (Magy. Technika, 1948); Antall József: A. S. (Élet és Tud. 1966. 10. sz.)