Kezdőlap

Ascher Oszkár (Bp., 1897. aug. 20.Bp., 1965. okt. 25.): színész, szavalóművész, Kossuth-díjas (1956), kiváló művész (1957). Tanulmányait a műegy. mérnöki karán végezte, közben Ódry Árpád színiisk.-jának hallgatója, 1923-ban megszerezte a mérnöki diplomát. Mialatt mérnök az egyik bp.-i gépgyárban, 1926–28 közt mint szavalóművész fellépett Nagy Endre kabaréjában. 1927-ben vette át a nyomdászok és építőmunkások szavalókórusának vezetését. 1933-ban a Színészképző Isk. tanára 1944-ben munkaszolgálatra hívták be 1945 ápr.-ában, hazatérése után egy ideig a Pódium Kabaré tagja, majd ig.-ja. Ezután a Rádióhoz került mint rendező. 1950-ben az Úttörő Színház színművésze, 1951-től a Déryné Színház dramaturgja, 1957-től ig. ja. – M. Beszédművészet (Bp., 1937); A versmondás művészete és a színpadi beszéd (Bp., 1953); Minden versek titkai (Bp., 1964). – Irod. Horváth Ferenc: Mosoly a pont után. A. O. emlékére (Új Írás, 1966. 1. sz.); Szécsi Ferenc: Költők tolmácsa (Film, Színház, Muzsika, 1966. 29. sz.).