Kezdőlap

Aschner Lipót (Asakürt, 1872. jan. 27.Bp., 1952. jan. 18.): a magyar finánctőke egyik közismert képviselője. 1921-től az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezérig.-ja. Tagja volt a gyár részvénytöbbségét kezében tartó Pesti Magyar Kereskedelmi Bank felügyelő bizottságának, igazgatósági tagja több más iparvállalatnak és a Gyáriparosok Orsz. Szövetségének (GYOSZ), alelnöke a Vasművek és Gépgyárak Orsz. Egyesületének. Vezetése alatt került sor 1932-ben a gyár jelentős fejlesztésére. Mo. német megszállásakor (1944. márc. 19.) a Gestapo elhurcolta. A dachaui koncentrációs táborból 1945-ben Svájcba került. 1948-ban hazatért s haláláig az államosított Egyesült Izzó ig.-ja. Bőkezű támogatója volt a m. sportnak.