Kezdőlap

Atzél Elemér (Kemenesmagasi, 1888. ápr. 10.Bp., 1954. dec. 16.): gyógyszerész, orvos, ügyvéd. A bp.-i tudományegy.-en 1911-ben gyógyszerészi, 1911-ben orvosdoktori, 1921-ben jogi doktori oklevelet szerzett. A Népjóléti Min.-ban 1921-ben min.-i titkár, 1933-ban t. min.-i osztálytanácsos. 1934-ben ügyvédi képesítést szerzett. 1933-tól a Belügymin.-ban az egészségügyi osztály vezetője. Megszerezte a tisztiorvosi képesítést. A bölcsészkaron magántanári képesítést nyert. Az orvosi kar rk. tanára volt. Nevéhez fűződik számos egészségügyi rendelet kodifikálása. Szerk. Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteményének köteteit. (Bp., V. 1928; VI. 1929; VII. 1921 1933 VIII. 1930; IX. 1944). – Irod. A. E. (Gyógyszerészeti Hetil., 1921); Dr. Baradlay J.–Bársony E.: A. E.: A Magyar Gyógyszerészet Története II. (Bp., 1930); Dr. A. E. (Gyógysz. Közl., Bp., 1934); Dr. A. E. (Gyógysz. Szle, Bp., 1941).