Kezdőlap

Bacsák György (Pozsony, 1870. jún. 5.Bp., 1970. márc. 4.): jogtanácsos, csillagász, geológus, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1954). Pozsonyban Dohnányi Frigyes tanítványa volt. Itt ismerkedett meg az égi mechanikával. A bp.-i tudományegy. jogtudományi karán szerzett doktori oklevelet. Autodidaktaként csillagászati tanulmányokat folytatott. Nagy matematikai felkészültséggel és széles látókörű őséghajlattani szemlélettel igyekezett felismerni, ill. megmagyarázni az égi mechanika mozgástörvényeit és a pleisztocén jégkorszakok közötti összefüggéseket. Ezek ismeretében értelmezte a pleisztocén jégkorszakok kialakulását és időbeli lefolyását. Tudományos munkásságának eredményeit 70 éves korától jelentette meg. – F. m. A skandináv eljegesedés hatása a periglaciális övön (Bp., 1942); A pliocén és pleisztocén az égi mechanika megvilágításában (Bp., 1955) – Irod. Góczán László: B. Gy. (Földr. Közl., 1970. 1. sz.); Ruffy Péter: Elment a „jeges” (Magy. Nemzet, 1970. márc. 6.).