Kezdőlap

Bálint György (Bp., 1906. júl. 9.Sztarij Nyikolszkoje, 1943. jan. 21.): író, újságíró, kritikus, a baloldali publicisztika kiemelkedő képviselője. Érettségi után a bp.-i kereskedelmi ak. egyéves keresk. szaktanfolyamát végezte. 1924–1939-ben az Est-lapok munkatársa; közben többször járt külföldön (1927, 1933, 1934: Olaszo., 1930: Cortina d’Ampezzo és Párizs, 1931: Párizs, 1932: Norvégia, 1935: Athén, 1936: Spanyolo., 1939: London). Szépirodalmi és publicisztikai munkásságának színtere a kommunista Gondolat (1935. jan. és 1937. nov. között) és a polgári ellenzéki sajtó, főleg a Pesti Napló volt. Német nyelvű írásait az Arbeiterzeitung, Eulenspiegel, Frankfurter Volksstimme, Kunst und Volk, Neue Bücherei és a Pester Lloyd közölte. Tudósította a Daily Express c. angol lapot, valamint az amerikai Hearst-lapokat. 1933-ban házasságot kötött Csillag Vera grafikusművésznővel. 1941-ben Tokajba rendelték munkaszolgálatra, innen Újverbászra vitték, majd leszerelt. 1942. ápr.-ban letartóztatták, és a Margit körúti katonai börtönben tartották fogva. Szept.-ben kiszabadult, de okt.-ben a gödöllői munkaszolgálatos táborba vitték, ahonnan Ukrajnába hurcolták. Sztarij Nyikolszkoje kórházában halt meg. Tanulmányait bátor humanizmus jellemzi. Irodalmi értéket képviselnek újságcikkei is. Nemcsak problémafelvető bátorságuk, kulturáltságuk, humanista szenvedélyük miatt; irodalmi rangú alkotásokká teszi őket az élményszerűség, a gondolati igényesség, a megformálás tömörsége s a nyelvi pontosság, tisztaság is. Kritikai publicisztikai munkásságában termékenyítően jelen voltak a marxizmus eszméi. Sinclair Lewis, Dickens, Galsworthy, Aldous Huxley, Hawthorne, Elmer Rice, O'Neill, Maugham, Knittel műveiből fordított. – F. m. Strófák (versek, Bp., 1929); Az idő rabságában (Bp., 1935); Derkovits „1514” c. fametszetsorozat. (előszó, Kállai Ernővel, Bp., 1936); Jégtáblák, könyvek, koldusok (Bp., 1937); Az állatok dicsérete (Bp., 1940). Válogatott cikkgyűjtemények: Emberi méltósággal (Bp., 1947); A szavak felkelése (Bp., 1954); A toronyőr visszapillant (I–II., Bp., 1961). – Irod. Radnóti Miklós: Az állatok dicsérete (Nyugat, 1939); Rónai Mihály András: Születésnapi köszöntő (Irod. Újság, 1956. 27. sz.); Szabolcsi Miklós: Egy műfaj feltámasztásáért (Új Írás, 1961); Ferenczi László: B. Gy.-ről (Kortárs, 1961); György István: Soha többé (Bp., 1963); Mihályfi Ernő: A szavak embere (Élet és Irod., 1963. 4. sz.); Rónai Mihály András: B. Gy. (Nagyvilág, 1966. 9. sz.); Gombos Ernő: B. Gy. alkotásai és vallomásai tükrében (Bp., 1969). – Szi. Radnóti Miklós: Ötödik ecloga (verstöredék).