Kezdőlap

Balla Péter (Hajdúszoboszló, 1908. aug. 22.Bp., 1984. dec. 11.): népdalgyűjtő, hegedűtanár. A Zeneművészeti Főisk.-n Koncz Jánosnál kezdte a hegedűtanulást és a Nemzeti Zenedében Kladivkó Vilmosnál fejezte be (1938). Már 1932-ben végzett népdalgyűjto munkát a Néprajzi Múz.-ban. Népdalgyűjtő munkájában Lajtba László módszerét követte. Népzeneigyűjtés a bukovinai székelyek közt c. tanulmányát az Ethnographia közölte (1935). A Szegedi kis kalendáriumban bukovinai gyűjtésének 15 dallama Buday György metszeteivel jelent meg (1935). A ref. egyháznál 1938-tól 1945-ig a Soli Deo Gloria diákszövetség orsz. énekügyi titkára, majd 1952-ig a ref. Egyetemes Konvent orsz. énekügyi titkáraként működött. 1952–58-ban a Népművészeti Intézetben dolgozott, mint főelőadó népszerűsítette a folklórkutatást. 1958-tól nyugdíjazásáig (1972) Monoron volt hegedűtanár, majd Vecsésen élt. Vecsési otthonát emléktáblával jelölték meg (1988. aug. 21.). – M. Kis magyar daloskönyv (szerk., jegyzetekkel, Bp., 1940); A magyar népdal kistükre (Bp., 1944; 1974); Kis énekeskönyv (Bp., 1948); Újéneket... (szerk. Cseh József és Kálmán Lajos, Bp., 1986). – Irod. Olsvai Imre: B. P. (Honismeret, 1985. 1. sz.); Kálmán Lajos: B. P. (Reformátusok Lapja, 1985. 1. sz.); Havas Gábor–Kálmán Lajos: B. P. emlékezete (Confessio, 1985. 3. sz.); Havas Gábor–Kálmán Lajos: A magyar népdal apostola (Magyar Nemzet, 1985. jan. 14.).