Kezdőlap

Bandat Horst (Bp., 1895. márc. 30.Hackensack, USA, 1982. dec. 9.): geológus. A bp.-i tudományegy.-en 1921-ben kémiából, geológiából és ásványtanból szerzett doktori címet. Az egy. Földtani Intézetében tanársegéd 1921-től, ugyanitt magántanári képesítést szerzett 1928-ban. Kőolaj-geológusi pályája 1924-ben Shell-megbízással kezdődött, először burgenlandi, albániai és lengyelo.-i munkát vállalt, majd Szumátra szigeten (1929), Németo.-ban (1932), Ny-Celebeszen (1933) és Kubában (1938–40) dolgozott. A Holland Új-Guineai Kőolaj Társ. kutatójaként 1936–1938 között először végzett fotógeológiai értékelést. Első légifotó-interpretációja Borneo szigetről 1936-ban jelent meg. 1940–1946 között Erdély, Kárpátalja és Ny Mo. területén a kőolaj- és a földgázkutatás fő konzultánsa. 1947-ben az USA-ban telepedett le és mint a légifoto-geológia elismert szakértője a Gulf Oil kötelékébe lépett. Ezután számos afrikai, ázsiai és amerikai országban dolgozott. 1956-tól független kőolaj-geológiai konzultáns. Foglalkozott a harmadidőszaki rétegtannal, üledékes és vulkáni szerkezeti alakulatokkal. Az orbitális geológia megszületésekor az ásványi nyersanyagok és a földi energiaforrások kozmikus módszerekkel való kutatásának problémaköréhez kapcsolódott. Hasznosította a lemeztektonika eredményeit. Módszerével számos olaj- és gázelőfordulást tártak fel. Sok hazai és külföldi tudományos egyesületnek volt tagja. – F. m. lntroduction to the photo geology of Dutch New Guinea (N. E. Weisbord-del B. P. M. Report, 1937); Aerogeology (Gulf Publishing Co., Houston, 1962). – Irod. Tibor Czakó: H. F. J. von B. (The American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 1983. No. 12.); Dank Viktor: B. H. (Földtani Közl., 1984 4. sz.); Reich Lajos: B. H. életrajzi adatai. Életművének főbb szakaszai (Kézirat, Magy. Áll. Földtani Int. [MÁFI] Adattár, T. 1365 3. sz.).