Kezdőlap

Bársony Elemér (Keresztes, 1879. febr. 10.Bp., 1938. márc. 20.): gyógyszerész, miniszter, lapszerkesztő, író. 1899-ben a bp.-i tudományegy.-en gyógyszerészi diplomát szerzett. 1908-ban a Gyógyszerészi Hetilap szerk.-je. 1914-ben patikajogot kapott Csepelen. 1917-ben szerk. a Gyógyszerészeti Szemlét. 1918-ban létrehozta a Vidéki Gyógyszerészek Orsz. Szövetségét, melynek elnöke volt. 1919. ápr. 1-jén Aradon a Nemzeti Bizottmány tagja, majd a szegedi kormány népjóléti min.-e. Társelnöke a Nemzeti Demokrata Pártnak. 1927-ben a Gyógyszerész Értesítő szerk. je. 1929-ben a Bp. VI. ker. Teréz krt. 56. szám alatt patikajogot nyert. – Novellái napi- és hetilapokban jelentek meg. A Budai Hírlap (1896–97), Pesti Hírlap (1902–05), Új idők (1904–05), Ország Világ, Magyar Lányok (1902–05) c. lapok állandó munkatársa. 1920-ban a Nagy Magyarország főszerk. je. – F. m. Újjászületés (r., Bp., 1902); A magyar gyógyszerészet története (II., társszerzővel, Bp., 1930). – Irod. Dr. Matolcsy M.: B. E. könyv és irodalmi gyűjteményei magyar gyógyszerészi munkákról (Bp., 1910); B. E. (Dr. Baradlai Bársony E.) (Magyar Gyógyszerészettörténet I–II, Bp., 1930).