Kezdőlap

Barta István (Hódmezővásárhely, 1892. okt. 14.Bp., 1972): festő. Az Iparművészeti Isk.-n Körösfői-Kriesch Aladár tanítványa volt és mint festő 1912-ben végzett. Főisk. tanulmányait külföldi utak követték. 1913-ban Münchenben, 1914-ben Párizsban járt és csak a háború előtt tért haza. A Tanácsköztársaság alatt nagyméretű képeket festett az Iparcsarnokba, majd Bécsbe és Olaszo.-ba ment, ahol grafikusként, plakát- és díszletfestőként működött. Bekapcsolódott az eszperantista mozgalomba, éveken át eszperantó könyvek illusztrálásával foglalkozott. 1937-ben Dániába kapott meghívást, ahol eszperantó nyelvet tanított. A század modern festői törekvései nagy hatással voltak művészetére. Az ötvenes években elbizonytalanodott, 1960 táján új erővel fordult a kubizmus absztraháló irányzata felé. Végsőkig leegyszerűsített formákban mindent színekkel kifejezve festészete eljutott a teljes absztrakció határáig, olykor egészen a fasizmusig. – Irod. Soós Klára: B. I. (Művészet, 1967. 9. sz.).