Kezdőlap

Báthori Anna, somlyói (15941636 után): előbb Bánffy Dienes, utóbb Jósika Zsigmond felesége, ~ Gábor fejedelem húga. Kicsapongó, házasságtörő életmódjáért, gyermekének megöléséért és bűbájosságáért 1621-ben fő- és jószágvesztésre ítélték, de Bethlen Gábor megkegyelmezett életének. Lengyelo.-ban, majd 1636-tól Mo.-on élt kegyelemkenyéren. – Irod. Komáromy Andor: A „bűbájos” B. A. (Századok, 1894.) – Szi. Makkai Sándor: Ördögszekér (r., Bp., 1925); Móricz Zsigmond: Erdély (I–III. Bp., 1935).