Kezdőlap

Báthori István, ecsedi (?1493): hadvezér, erdélyi vajda. Erőszakosságáról, hatalomra vágyásáról hírhedt feudális úr, de kitűnő hadvezér. 1458-tól asztalnokmester, 1471–93 között országbíró. A kenyérmezei ütközet győztese (1479. okt. 13.), többször vezetett hadjáratot Moldva és a törökök ellen. 1779-től 1493-ig erdélyi vajda. Mátyás halála (1490) után II. Ulászló híve lett. Kinizsi Pállal együtt az egyetlen ütőképes sereg vezére, ő verte szét Corvin János hadait Csonthegynél (1490. júl. 4.), s foglalta vissza Miksa csapataitól Fehérvárt. Erdélyben gyakorolt kegyetlen elnyomása miatt a székelyek újabb felkelése küszöbön állt, amikor 1493-ban Ulászló Bakócz Tamás segítségével lemondatta. Bukását nehezen viselte, visszavonult és hamarosan meghalt. A kenyérmezei ütközetben szerzett kincsekből építette a nyírbátori ferences zárdát, amelynek templomában (ma ref. templom) eltemették. Itt fennmaradt szépen faragott szarkofágja és reneszánsz lófejpajzsos címere (1488). A nyírbátori múz. viseli nevét. – Irod. Szabó Károly: B. I. erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban (Századok, 1889); Nyírbátor története (Szerk. Szalontai Barnabás, 1956); Entz Géza–Szalontai Barnabás: Nyírbátor (Bp., 1959); Kalmár János–Szalontai Barnabás: A Báthoriak címeres kőemlékei (Nyíregyháza, 1963); Baranyai Béláné: A nyírbátori egykori ferences-konvent középkori textíliái (Nyíregyháza, 1965).