Kezdőlap

Batizfalvy János (Fehértemplom, 1895. nov. 31.Szeged, 1960. nov. 22.): nőgyógyász, egyetemi tanár; az orvostudományok kandidátusa (1952). Orvosi tanulmányait 1915-20-ban végezte a bp.-i egy.-en, 1932-ben magántanári képesítést nyert, 1922-től a bp.-i II. sz. nőgyógyászati klinikán tanársegéd, majd adjunktus, egyúttal vezetője a klinika mellett működő szövettani és bakteriológiai laboratóriumnak: 1926-27-ben mint ösztöndíjas a hamburgi és a kieli klinikán folytatta tanulmányait, 1930-ban haematológiai laboratóriumot is berendezett: 1939-től a szegedi egy.-en ny. r. tanár; a szülészeti és nőgyógyászati klinika ig.-ja. Nagy része volt a klinika újjászervezésében. Kiterjedt tudományos munkásságának főbb területei: a méhrák operatív úton történő gyógyítása, a női nemzőszervi gümőkór pathogenesise és klinikuma, valamint a nőgyógyászati urológia. – F. m. A terhességi anaemia, pathológiája és therápiája (Orv. Hetil., 1932); Az uteroplacentaris apoplexiával járó korai lepényleválás pathológíája és sebészi therápiája (Orvosképzés; 1936); Megelőzés elve a szülészeti gyakorlatban (Orvosképzés, 1942. 3: sz.); A női genitalis tuberculosis. pathológiája és therápiája (MTA Orv. Tud. Oszt. Közl. III. Bp.; 1952).