Kezdőlap

Batthyány Ferenc (1497. okt. 28.1566, nov. 28.): dunántúli nagybirtokos, horvát bán, a későbbi grófi család vagyonának megalapozója. 1514-ben már kir. kamarásként részt vett a parasztháború leverésében. 1521-től Vas vm. főispánja, 1522-től horvát bán. Ez idő tájt nagy birtokadományokat kapott, így pl. 1524-ben a németújvári uradalmat. 1526-ban a mohácsi csatában a jobbszárny vezére volt. Mohács után előbb János király pártján részt vett a fehérvári koronázáson, de miután horváto.-i ellenlábasa, Frangepán Kristóf Habsburg Ferdinánd táborából János király mellé állt, ~ véglegesen Ferdinánd hívéül szegődött, amiért újabb hatalmas birtokadományokban részesült. Az 1547-i ogy.-en része volt az 5. tc. törvénybe iktatásában, amelyben a rendek elismerték a Habsburgok trónöröklését.