Kezdőlap

Batthyány Ignác, gróf (Németújvár, 1741. jan. 30.Kolozsvár, 1798. nov. 17.): erdélyi r. k. püspök, egyháztörténész. Tanulmányait Nagyszombatban, Grazban és Rómában végezte. 1760-ban jáki apát, 1767-ben egri kanonok, 1773-ban egri nagyprépost, 1780. aug. 28-ától erdélyi püspök. Római tanulmányai idején a vatikáni könyv- és levéltár m. anyagával ismerkedett; történeti kutatásait hazatérése után is folytatta. 18 000 kötetes könyvtárával megvetette a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár (a Batthyáneum) alapját; ugyanitt csillagvizsgálót is létesített. Egyháztörténeti munkássága során számos fontos történeti forrást tett közzé. – F. m. Leges ecclesiasticae regni Hungariae... (I-III. Albae Carolinae – Claudiopoli, 1785-1827). Irod. Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893); Baráth Béla: A B. I.-féle akadémiai tervezet (Erdélyi Múz., 1934); Bíró Vencel: gr. B. I. (Erdélyi Múz., 1941. 1-2. sz.