Kezdőlap

Baumgartner Alajos (Pest, 1865. jún. 18.Bp., 1930. febr. 16.): matematikus, fizikus, tudománytörténész, középiskolai tanár. A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán 1888-ban szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet, majd a bp.-i Verbőczy gimn. (1892–93 és 1897–1919) és a II. kerületi kir. egy. kat. gimn. (1894–96) tanára volt. 1920-tól 1927-ig a polgári isk. tanárképző főisk.-n tanított. 1904-ben fizikatankönyvet írt, mely számos kiadást ért meg. Elsők között dolgozta fel a hazai szakirodalomban az ókori matematika történetét, mely a Középisk. Matematikai Lapokban jelent meg (1896–1908). Az érettségizők számára máig is mintaszerű fizikatörténetet írt, s tanulmányai jelentek meg a modern fizika több kérdéséről is. Euklidész Elemeinek első hat könyvét modern fordításban adta közre. Foglalkozott művészettörténettel és zeneelmélettel is. – F. m. Euklides: Az elemek első 6 könyve (Bp., 1905); Bayreuth (Bp., 1913); A fizika története (Bp., 1913); A bp.-i Verbőczy I. reálgimnázium összes tanárainak és irodalm. vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona (Bp., 1927). – Irod. Nekrológ (Magyarország, 1930. febr. 18.); ifj. Gazda István-Sain Márton: Fizikatörténeti ABC (Bp., 1978).