Kezdőlap

Békefi Remig (Hajmáskér, 1858. aug. 3.Eger, 1924, máj. 21.): történetíró; neveléstörténész, egyetemi tanár, cisztercita pap, az MTA tagja (l. 1896, r. 1908). 1893-ban a bp.-i egy.-en magántanár, 1898-tól a m. művelődéstörténelem nyilvános rk., 1900-tól 1911-ig ny. r. tanára, utána zirci apát. 1912- ben megalapította a budai Szent Imre Gimn.-ot. 1917-től a múz.-ok és könyvtárak orsz. főfelügyelője. Egyház- és művelődéstörténettel foglalkozó cikkei, tanulmányai az egyház történelemszemléletét képviselő, gazdag tényanyagot pozitivista módszerrel feldolgozó munkák. – F. m. A pilisi apátság története (Pécs, 1891-92); A pásztói apátság története (Bp., 1898); III. Béla és a magyar nemzet művelődése (Bp., 1900); A Balaton környékének egyházai és várai á középkorban (Bp., 1907); Az iskolázás története Magyarországon 1000-1883-ig (Bp., 1907); A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig (Bp., 1910). – Irod. Domanovszky Sándor: B. R. r. tag emlékezete (Bp., 1924).