Kezdőlap

Benkő György (Derecske, 1913. márc. 26.Pécs, 1972. okt. 15.): orvos, radiológus, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1957). 1938-ban szerzett orvosi oklevelet a debreceni egy.-en. Utána a Kaposvári Kórházban, 1941-től a pécsi szemészeti klinikán, majd az I. sz. belklinikán dolgozott, ahol 1946-tól tanársegéd, 1952-től adjunktus és a röntgenlaboratórium vezetője, 1953-tól docens, emellett az egy.-en radiológiát oktatott. Nevéhez fűződik a pécsi egy. röntgenklinikájának példás megszervezése, amelynek 1963-tól ig.-ja volt. Ugyanakkor lett egyetemi tanár is. Jelentős érdemei voltak az angiográfiás vizsgáló módszerek indikációinak és metodikájának kidolgozásában. Magas színvonalon művelte a gasztroenterológiát. Kiváló röntgendiagnoszta volt, 51 tudományos dolgozata jelent meg, jórészt külföldi szakfolyóiratokban. Autóbaleset következtében halt meg. – Irod. B. Gy. (Orv. Hetil., 1973. márc. 4.); Erdélyi Mihály: B. Gy. (Radiológiai Közl., 1973. 1-2. sz.); Kuhn Endre: B. Gy. (Magy. Radiol., 1973. 1. sz.).