Kezdőlap

Berde Áron (Laborfalva, 1819. márc. 8.Kolozsvár, 1892. jan. 25.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1858). Az első jelentős m. nyelvű meteorológiai és klimatológiai szakkönyv írója. Főisk.-i tanulmányainak elvégzése után 1842-től 1844-ig Ny.-Európában járt tanulmányúton. 1844-től 1863-ig a kolozsvári unit. kollégiumban tanította a természettudományokat, 1863-tól a kolozsvári ak.-án a nemzetgazdaságtan és a politika tanára, majd az 1872-ben alapított kolozsvári egy.-en a nemzetgazdaság és pénzügytan r. tanára, 1872-73-ban az egy. rektora. 1890-ben nyugalomba vonult. 1846-tól 1859-ig a Természetbarát, ill. az Ipar és Természetbarát, a Hetilap, a Kolozsvári Közlöny szerk.-je volt. – M. Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai s ezek befolyása a növényekre és állatokra (Kolozsvár, 1847); Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jusson? (Kolozsvár, 1859); A levegői nyirkosság némely égalji befolyása (Kolozsvár, 1860). – Irod. B. Á. (Az időjárás, 1919. júl.-dec. sz.)