Kezdőlap

Bereczky Endre (Bp., 1896. nov. 8.Bp., 1973. aug. 2.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1952), Kossuth-díjas (1949). Oklevelet a bp.-i műegy. vegyészmérnöki karán szerzett (1922). 1945-ig Csehszlovákiában különböző cementgyárakban dolgozott, 1934-től a Szlovák Portlandcementgyárak Rt. műszaki ig.-ja volt. 1945-től a selypi cementgyár főmérnöke, 1948-tól a Mész- és Cementipari Központ termelési osztályának vezetője, vezérig.-h.-e. 1951-től 1965-ig, nyugdíjba vonulásáig a Veszprémi Vegyipari Egyetem új szilikátkémiai tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára. 1965-től tudományos tanácsadója maradt a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetnek. A Szilikátipari Tudományos Egyesület (1949) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) veszprémi szervezetének (1953) alapító tagja, 1964–65-ben elnöke. Tudományos-technikai eredményei: az automatikus aknakemencékben folyó égési folyamatok vizsgálata, a klinkervisszavezetéses égetési módszer bevezetése, trasz-porlandcementgyártás, klinkerásványtani megállapítások, kohósalak-felhasználás. – F. m. Építőipari anyagtan (Becz Jenővel, Bp., 1950).