Kezdőlap

Berényi György, báró (1601. aug. 21.1677 ? ): politikus. Tanulmányai befejeztével Forgách Zsigmondné, majd a Thurzó család szolgálatába szegődött mint Sempte és Temetvény várak kapitánya. Az 1634-i és 1637-i ogy.-en Nyitra vm. egyik követe. Ezekről az ogy.-ekről naplót hagyott ránk. A naplót kiadta Komáromy András (Tört. Tár, 1885). 1646--48 között I. Rákóczi György szolgálatában állott. 1648 után újból III. Ferdinánd híve, amiért birtokadományban részesült és 1655-ben báróságot kapott. 1659-ben mint I. Lipót követe kereste fel II. Rákóczi Györgyöt és Barcsay Ákos fejedelmet. Az 1662-i ogy.-en is fontos szerepet játszott. – Irod. Komáromy András: Karancsberényi báró B. Gy. élete és politikai működése (Századok, 1885).