Kezdőlap

Beszédes József (Magyarkanizsa, 1787. febr. 13.Dunaföldvár, 1852. febr. 28.): vízépítő mérnök, az MTA l. tagja (1831). ~ Kálmán festő apja. Főisk.-i és egy.-i tanulmányait Egerben és Pesten a Mérnöki Intézet-ben végezte, 1813-ban szerzett oklevelet. 1819-ben filozófiai doktorátust nyert. Gyakorlati tevékenységét 1811-ben a Sárvízi Nádor Csatorna Társulatnál kezdte, majd uradalmi mérnökként Tolna, Veszprém Komárom, Pozsony és Nyitra vm.-kben végzett vízrendezési munkálatokat (1814-1816 ). 1816-tól a Sárvíz-szabályozás ig. mérnöke, majd a Sárvíz, Sió és Kapos szabályozási munkálatainak s e folyóvölgyek vízrendezésének irányítója (1816-1825). A Sárvíz szabályozásával kapcsolatban építette meg 1820-1825 között a Duna baja-bátai szakaszának egységes árvédelmi töltéseit. A korában páratlan méretű munka 120 000 hold ármentesítését biztosította s a Sárköz gazdasági felemelkedésének alapjává vált. 1827 28-ban meghívták az ausztriai linz-budweissi vasútvonal kitűzésére és a környék vizeinek rendezésére. Harmadik legjelentősebb munkája az Arad vm.-i fehér-körösi Nádor-malomcsatorna, első kizárólag ipari célú csatornánk. Elsőként vetette fel az Al-Duna-szabályozás gondolatát, s tervet készített egy mély bevágású, több célú Duna–Tisza-csatornára. Széchenyi kezdeményezésére 1840-ben az ogy. törvényt hozott a csatorna építéséről, s részvénytársaság alakult kivitelezésére. (A tervet ért támadások miatt azonban a vállalkozó tőke megvonta támogatását, s a csatorna építése lekerült a napirendről.) Számos terve közül jelentősebb még a Balaton vízszínének leszállítására, a Fertő és a Hanság vízrendezésére vonatkozó terve, valamint a Felső-Tisza-völgy árvédelmét szolgáló kerecsen-komorói átmetszés terve, 1848-49-ben a pest-szolnoki központi vasút mérnöke volt. ~ a vízierőhasznosítás és a mezőgazdasági vízépítés (öntözés, lecsapolás, kopárfásítás stb.), sőt a komplex vízgazdálkodás nemzetközi viszonylatban is korai úttörője, a m. nyelvű műszaki irodalom egyik megteremtője. – Irod. Károlyi Zsigmond: B. J. élete és működése (Bp., 1953; teljes bibliográfiával); Fodor Ferenc: B. J. (Vízügyi Közl. 1952. 2. sz.); Fodor Ferenc: Institutum Geometricum (Bp., 1954); Környei Elek: Szobrot kapott a Sió partján B. J. a nagy vízmérnök (Magy. Nemzet, 1963. 114. sz.); László Ferenc: B. J. a reformkor kiváló vízimérnöke (Vízgazdálkodás, 1963. 1, sz.); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).