Kezdőlap

Betlen Oszkár (Pozsony, 1909. szept. 13.Bp., 1969. jan. 20.): újságíró, történész, a történelemtudományok kandidátusa (1968). Gyermekkorában került Bp.-re. A középiskola négy osztályának elvégzése után villanyszerelő mesterséget tanult, s évekig dolgozott szakmájában. 1930-ban Moszkvában a Kommunista Ifjúsági Internacionálé hathónapos isk.-ján tanult. Hazatérése után, 1931-ben megbízták az agitációs és propagandamunka irányításával és az Ifjú Proletár szerkesztőségének a vezetésével. 1931 ápr.-ában letartóztatták. 9 havi börtönbüntetésének letöltése után Pozsonyba toloncolták (1932). Bevonultatták a csehszlovák hadseregbe, leszerelése után bekapcsolódott a szlovák munkásmozgalomba (1934). A szlovák ifjúsági szervezet titkársága tagjává, majd egyik titkárává választotta. Hamarosan tagja lett a Szlovák Kommunista Párt vezetőségének is. Küldött volt a Kommunista Ifjúsági Internacionálé világkongresszusán (1935); Szlovákiában a Magy. Fiatalok Szövetségének vezetője (1936–37), majd a Moravska Ostrava-i Magyar Nap szerkesztőségében dolgozott (1937–38). A német megszállást (1939. márc. 19.) követően részt vett a kommunisták külföldre menekítésében, határátkelésüket biztosította Cseho. és Lengyelo. között. Elárulták, a németek elfogták (1939), koncentrációs táborba vitték. Dachau, Buchenwald és az auschwitzi haláltábor foglya volt (1939–1945). Tapasztalatait az Élet a halál földjén c. könyvében örökítette meg. Hazatérte után a Szabad Nép szerkesztőségébe került, 1946-tól 1951-ig újságíró, 1951–1954 között főszerk. Az MDP Központi Vezetőségének póttagja (1951–56). Ezután a Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap magyar kiadásának felelős szerk.-je (1954–56). 1957-től haláláig az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének tudományos munkatársa volt. A nemzetközi szekció vezetőjeként a Kommunista Internacionálé történetének kutatásával, feldolgozásával foglalkozott. – M. Élet a halál földjén (életrajzi r., Bp., 1959; Berlin, 1962); Ellenforradalom Magyarországon 1956 (Bp., 1958); Népi demokratikus fejlődés Spanyolországban 1936–1939 (Bp., 1963); A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa (Bp., 1964); Az egységfront-mozgalom és a harc a munkásosztály egységes forradalmi pártjáért 1933-1937 (Bp., 1967); Párizs, Madrid, Bécs. A Komintern egységpolitikája 1933-1937 (Bp., 1968); A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1848-1945 (egy.-i jegyzet, Bp., 1969). – Irod. B. O. (Népszabadság, 1969. jan. 22.); Vass Henrik: B. O. (Párttört. Közl., 1969. 1. sz.).