Kezdőlap

Binder-Kotrba Géza (Pozsony, 1888. júl. 15.Tegernsee, Bajorország, 1945. jún. elején): vegyészmérnök, tanszékvezető, egyetemi tanár, a gyakorlati mikrobiológia és enzimológia szakembere. A Műegyetemen 1912-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Ezt követően az egy. mezőgazd. kémiai technikai tanszékén volt tanársegéd, 1916-tól adjunktus. 1918-ban doktorált. 1923-tól az erjedési iparban használatos mikológiai vizsgálatok egy.-i m. tanára, 1935-től egy.-i rk. tanár. 1925-26-ban Berlinben vendégkutató, ahol a különböző erjedések közbenső termékeit vizsgálta, s tapasztalatait több, Berlinben megjelent szakcikkében összegezte. Több mint 20 éven át dolgozott 'Sigmond Elek mellett, akinek halála után, 1939-ben tanszékvezető rk. tanár, 1941-ben ny. r. tanár lett. Nevéhez fűződik e tanszék korszerűsítése, és a fokozott mikrobiológiai oktató-és kutatómunkára való felkészítése. 1944-ben óvóhelyet építtetett, ahol elhelyezték a tanszék értékes műszereit; az év decemberében a nyugatra telepített egy.-i hallgatók kísérőjeként utazott Németországba, s ott is hunyt el. -Az erjedés mechanizmusának kutatója volt, s foglalkozott a C-vitamin alapanyagának, a szorbóznak mikrobiológiai előállításával. Egy kiváló oxidálóképességű acetobakter-törzset tiszta tenyészetben sikerült előállítania. – Munkatársa volt a 'Sigmond Elek által írt Mezőgazdasági Chemiai Technológia (Bp., 1919, 1923) c. egy. jegyzetnek, 1942-44-ben pedig a Magyar Chemiai Folyóirat társszerkesztője volt. – F. m. Technikai sikológia (Bp., 1942); Mezőgazdasági kémiai technológia (Bp. 1942); Cukorgyári eljárások (Bp., 1944). – Irod. A BME vegyészmérnöki karának centenáriumi emlékkönyve (Bp., 1972); Móra László: 'Sigmond Elek (Bp., 1974).