Kezdőlap

Bochkor Mihály (Szászrégen, 1877. dec. 19.Kolozsvár, 1920. nov. 3.): jogász, egyetemi tanár. Bécsben és Kolozsvárott végezte jogi tanulmányait. Az Erdélyi Róm. Kat. Státus helyettes, majd rendes titkára lett. 1914-től a pozsonyi egy.-en az egyházjog, 1917-től a kolozsvári egy.-en a m. alkotmánytan és jogtörténet tanárává nevezték ki. Szerk. az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztálya kiadványait. – M. A jogtudomány új korszaka küszöbén (Kolozsvár, 1907); Az erdélyi katolikus autonomia (Kolozsvár, 1911); Az 1643-44 erdélyi orsz. rendek vallásügyi tárgyalásai (Brassó, 1913); Emlékkönyv Farkas Lajos jubileumára (többekkel, Kolozsvár, 1914). – Irod. B. M. (Ország Világ, 1909.)