Kezdőlap

Bognár Géza (Bp., 1909. dec. 3.Bp., 1987. febr. 7.): gépészmérnök, az MTA tagja (l. 1949, r. 1958), a Lengyel Tudományos Akad. külföldi tagja (1979), az MTA aranyérmese (1976), Kossuth-díjas (1949, 1956). A bp.-i József Műegy.-en szerzett gépészmérnöki oklevelet 1937-ben. 1938-1950 között a Posta Kísérleti Állomás mérnöke, majd osztályvezetője, 1950-től a Távközlési Kutató Intézet (TÁKI) ig. h.-e, 1970-1977 között tudományos ig.-ja. 1977-ben vonult nyugállományba. Az MTA főtitkárh.-e (1961-64), alelnöke (1973-76), az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke (1964-73, 1976-79). Az Union of Radio Science International (URSI) Magy. Nemzeti Bizottságának elnöke (1966-tól), az International Council of Scientific Unions (ICSU) Magy. Nemzeti Bizottságának tagja volt. Kidolgozta az időosztású sokcsatornás berendezés tervét, megvalósította a 12 csatornás átviteli rendszert, összefoglalta a radar-berendezések tervezési módját, megtervezte a mikrohullámú rádióösszeköttetések rendszertechnikáját, irányította a 4, 6 és 8 GHz frekvenciatartományban működő berendezés-családok létrehozását. – F. m. Nagyfrekvenciás mérések (Bp., 1945); Irányított sugárzású távközlési rendszerek (Bp., 1952); Mikrohullámú rádióösszeköttetések (Bp., 1958). – Irod. Géher Károly: B. G. (Magy. Tud., 1987. 8. sz.).