Kezdőlap

Bokor Rezső (Sopron, 1898. máj. 30Sopron, 1959. márc. 17.): erdőmérnök, erdész-talajbiológus, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). Erdőmérnöki oklevelét 1924-ben szerezte Sopronban, majd ösztöndíjjal külföldön (a bécsi, berlini, göttingeni tudományegy.-eken, az eberswaldi erdészeti főisk.-n) folytatta tanulmányait, Göttingenben doktori oklevelet nyert. 1927-től főisk.-i adjunktus, 1935-ben magántanári képesítést szerzett. Ugyanez évtől a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egy. bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán megbízott előadó, majd egy.-i rk. tanár. 1947-től az Erdészeti Kutató Intézet vezetője. 1949-től a Bp.-en megalakult Erdészeti Tudományos Intézet osztályvezetője, 1953-tól az intézet talajbiológiai laboratóriumának vezetője, amely 1958- ban Sopronba tette át székhelyét. Foglalkozott a fásításra kerülő alföldi, szikes és homokos talajok mikrobiológiai kutatásával, fizikokémiai megjavításuk után a biológiai javítás módszerének kidolgozásával. Jelentős eredményeket ért el a mikorrhizakutatás terén. Nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést ért el a talaj-mikrobiológia területén. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki. – Irod. D. B. R. (Az Erdő, 1959. 5. sz.)