Kezdőlap

Borsai Ilona (Kolozsvár, 1924. ápr. 10.Bp., 1982. júl. 8.): népzenekutató, zenetörténész. Tanári oklevelet szerzett latin, görög, francia szakon a kolozsvári egy.-en. További tanulmányait Bp.-en folytatta. Zenetanári és karvezetői (1951), majd zenetudományi diplomát nyert (1961). Népzenei előadó a Népművészeti Intézet Néprajzi Osztályán (1951-56), 1961-től nyugdíjazásáig az MTA Népzenekutató Csoportjában, ill. a Zenetudományi Intézetben működött. Közben 1966-ban és 1967-ben egyiptomi tanulmányutat tett. Gyűjtő munkája elsősorban a kopt liturgia dallamvilágára terjedt ki. Mint népzenekutató a Mátra-vidék zenei életét vizsgálta, a summások dalait, népi gyermekmondókákat, énekes játékokat gyűjtött. Közreműködött Dobszay László A magyar dal c. könyvében (1984). – F. m. Bartók Béla egynemű kórusainak előadásáról (Csillag Lujzával, Hegyi Erzsébettel, Páskai Istvánnal, Bp., 1956); Summásdalok (in: Katona-Maróthy-Szatmári: A parasztdaltól a munkásdalig, Bp., 1968); Cinege, cinege kismadár... (Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek, antológia, Kovács Ágnessel, Bp., 1975); Magyar népi gyermekjátékok és mondókák (Bp., 1980); A palóc zenei élet és énekes népköltészet kutatása a XIX. században (Bp., 1982). – Irod. Olsvai Imre: B. I. (Honismeret, 1982. 6. sz.); Kapronyi Teréz: B. I. munkáinak jegyzéke (Ethnogr., 1983. 2. sz.); Török László: B. I. (Ant. tanulmányok, 1983. z. sz.).