Kezdőlap

Borsos Márton (? , 1796Monor, 1876. máj. ): ügyvéd, szerkesztő. Ügyvédi pályára lépett, de irodalmi téren is működött. Szerk. az Ismertető c. gazdasági folyóiratot 1838-tól 1840-ig, valamint a Világ c. lapot 1841. jan.-tól aug.-ig. Ettől kezdve előbb a Világnak, 1844-től 1848-ig pedig a Budapesti Híradónak kiadótulajdonosa. Tachigraphia vagy is gyors írás theoreticai s practicai oktatása magyar nyelvre alkalmaztatva (Pest, 1833) c. művével 100 arany pályadíjat nyert. Hajnikkal együtt ő volt az első m. országgyűlési gyorsíró. Kölcsey is említi naplójában. Írt elbeszéléseket, költeményeket, leveleket és könyvismertetéseket a Rajzolatokba 1835-38 között. F. m. A borjavításnak és vegyítésnek felfedezett titkai (Pest, 1846); Törvénycikkek az Árpádok és vegyes királyok korából (I. füz., Pest., 1863). – Irod. Makoldy Sándor: Újabb kutatások eredményei a reformkorszak gyorsíróiról (Bp., 1957).