Kezdőlap

Böckh János (Pest, 1840. okt. 20.Bp., 1909. máj. 10.): geológus és bányamérnök, az MTA l. tagja (1876). ~ Hugó geológus apja. 1862-ben a selmecbányai Bányászati Ak.-n szerzett bányamérnöki oklevelet. 1864-től a bécsi földtani intézet, majd a bécsi pénzügymin. bányászati osztályának munkatársa. 1867-ben a pesti pénzügymin.-ba helyezték, 1869-től a Földtani Intézetben geológus, 1872-ben főgeológus, 1882-től 1908-ig a Földtani Intézet ig.-ja. Vezetése alatt épült fel az intézet székháza, melyben a geológiai múz. is elhelyezést nyert. A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1889-től alelnöke, 1895-től 1901-ig elnöke. Az ő kezdeményezésére indult meg a kőolajkutatás Mo.-on. Munkássága úttörő jelentőségű a geológiai szintezés és térképezés területén is. A Földtani Társulat neki ítélte első ízben a máramarosi kőolajvidék ismertetéséért a Szabó József-emlékérmet. Számos alapvető földtani munka fűződik a nevéhez; ezek a Földtani Intézet és a Földtani Társulat szakfolyóirataiban jelentek meg. Elsősorban a Bükk, a D-i Bakony és a Mecsek földtani és őslénytani viszonyait tanulmányozta. – M. A geológia fejtődésének rövid története Magyarországon 1774-1896 (Földtani Közl. 1897); A m. kir. Földtani Intézet és ennek kiállítási tárgyai (Bp., 1896); A magyar korona országainak területén művelésben és feltárófélben levő ásványok előfordulási helye (Bp., 1899). – Irod. Szontagh Tamás: B. J. élete és munkálkodása (műveinek jegyzékével, Földtani Közl., 1910); Schafarzik Ferenc: B. J. levelező tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1911).