Kezdőlap

Brandenburgi Katalin (1604. máj. 28.1649): György Vilmos brandenburgi választófejedelem leánya, Bethlen Gábor fejedelem felesége. 1626. márc. i-én Kassán kelt egybe Bethlennel, s két hónap múlva az erdélyi ogy. utódlási joggal ruházta fel. Bethlen halála (1629) után csak pár hétig ült a trónon. Könnyelmű, nem uralkodásra termett asszony volt. 1630-ban kegyencével, Csáky Istvánnal a császár pártfogásához folyamodott, s megpróbálta Erdély É-i határvárait Bécs kezére játszani, de sikertelenül. 1631-ben Mo.-ra költözött, 1633-ban áttért a r. k. vallásra. 1639-ben Ferenc Albert szász hg. felesége lett.