Kezdőlap

Braun Géza (Eger, 1896New York, 1978. júl. 17.): vegyészmérnök, farmakokémikus, egyetemi tanár. A bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki (1922), majd doktori oklevelet szerzett (1925). Zemplén Géza mellett gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus volt. 1928-ban Rockefeller-ösztöndíjas a chicagói egy.-en. Itt kidolgozta a cukornád termeléséből korszerűen nyerhető legnagyobb cukormennyiség szisztémáját. 1929-ben visszatért Mo.-ra, az 1930-as években a Harvard Egy. (USA) meghívta egy.-i tanárnak a szerves kémiai tanszékre. Itt a szívgyógyszer-alapanyagkutatások foglalkoztatták. Brooklynban önálló laboratóriumot rendezett be, ahol digitálisz-készítményével vagyonossá vált. Az American Chemical Society, New York Academy of Sciences tagja volt. Hamvait Eger hatvani temetőjében helyezték el. Vagyonát Eger várának restaurálására hagyta. – M. Organic Synthesis (New York, 1934). – Irod. B. G. (Magy. Nemzet, 1978. szept. 8.).