Kezdőlap

Braun Róbert (Arad, 1879. jan. 7.Bp., 1937. febr. 12.): szociológus, lexikográfus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Párizsban végezte. Lippán, majd 1907-től Marosvásárhelyen kereskedelmi isk. tanár. 1911-ben került Bp.-re. 1911-18-ban a Fővárosi Könyvtár alig. ja volt, 1911-től 1918-ig működött együtt Szabó Ervinnel. Ők fejlesztették európai viszonylatban is mintaszerűvé a Fővárosi Könyvtárat. A Tanácsköztársaság megdöntése után bebörtönözték, sokáig üldöztetésben volt része. Lektorként, fordítóként dolgozott. Haladó szellemű falukutató munkái Mo.-on úttörők voltak. Elnöklete alatt jött létre a Társadalomtudományi Társaság szociográfiai szakosztálya. Egy időben a Huszadik Század c. folyóirat szerk.-jeként is dolgozott. 1920 után a Literatura szerk.-je, szerk. a Kultúra és Tudomány c. sorozatot. Henry George műveinek (Haladás és szegénység; Kormányzóságom története) fordítója és eszméinek terjesztője volt. 1925-ben Pikler Blankával összeállította az Általános magyar könyvjegyzék c. bibliográfiát. Főmunkatársa volt a Századunknak, cikkírója a Közgazdasági Enciklopédiának, szerk.-je a Genius és a Révai lexikon pótkötetének, munkatársa az amerikai Encyclopaedia of the Social Sciences-nek stb. Leánya, Éva (1917-1945) a munkásmozgalom résztvevője, akit a nyilasok 1945. jan. 26-án kivégeztek. – M. Lippa és San Sepokro (Bp., 1908); A falu lélektana (Bp., 1913); Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés (Bp., 1919); Régi és új milliomosok Amerikában (Bp., 1920). – Irod. P. Váradi Irma-Kőhalmi Béla-Turnovszky Sándor: B. R. a könyvtáros és szociográfus (Bp., 1960); Remeg László: B. R. (A Könyvtáros, 1961. 12. sz.)