Kezdőlap

Bresztovszky Béla (Nagykároly, 1872. aug. 28.Bp., 1941. jún. 7.): mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp: i műegy.-en végezte 1894-ben, majd ösztöndíjjal a darmstadti, genfi, berlini, müncheni és párizsi műszaki főisk.-kon folytatta. 1896-tól 1899-ig műegy.-i tanársegéd, s közben a Ganz Danubius Hajógyár hídosztályának mérnöke volt. 1901-től 1912-ig műegy.-i adjunktus. 1907-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1912-től a műszaki mechanikai és elméleti géptan rk., 1914-től ny. r. tanára s 1916-tól a tanszékhez kapcsolódó műszaki mechanikai laboratórium és Kísérleti Állomás vezetője és továbbfejlesztője volt a bp.-i műegy.-en. Működése alatt a laboratórium a hazai anyagvizsgálati kutatások egyik fontos központjává vált. Az 1902-03. tanévben az építőanyagokkal kapcsolatos laboratóriumi gyakorlatokat az egy.-i oktatásba is bevezette. A korszerű födémszerkezetekre és építőanyagokra vonatkozó anyagvizsgálati kutatásai külföldön is visszhangot keltettek. Behatóan foglalkozott a repülés műszaki kérdéseivel is. A Magyar Aero Szövetség alelnöke volt, s a Műegyetemi Sportrepülők Egyesületének létrehozásával és vezetésével fontos szerepet játszott a m. repülés újjászervezésében az I. világháború után. – F. m. Dinamika és mechanika (Bp., 1920); Statika és szilárdságtan (Bp., 1920); Vasszerkezetek (Bp.; 1921); A technikai anyagvizsgálat (Bp., 1930). – Irod. Vajda Ödön: B. B. (Technika; 1941).