Kezdőlap

Budó Ágoston (Bp., 1914. márc. 4.Szeged, 1969. dec. 23.): fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1950, r. 1960, elnökségí tag 1961–67), Kossuth-díjas (1951). Egy. tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1931–36), utána egy évig belföldi kutatóösztöndíjas volt, 1937–38-ban Berlinben a Kaiser Wilhelm Institut ösztöndíjasa. 1940-től a bp.-i tudományegy.-en volt tanársegéd, majd a molekulafizika témakörben magántanárrá habilitálták. 1949-től a debreceni tudományegy. tanára, 1950-től a szegedi tudományegy. kísérleti fizikai intézetének vezetője, egyidejűleg 1960-tól 1969-ig az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutató Csoportját is vezette. 1954-től haláláig Szegeden kiadott Acta Physica el Chemica c. folyóiratot szerk. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vezetőségi tagja, 1950-től Csongrád m.-i csoportjának elnöke, 1964-től 1969-ig az MTA III. osztályának titkára, 1959–69-ben Fizikai Szakbizottságának elnöke volt. Jelentős a tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága. Behatóan foglalkozott az oktatás korszerűsítésének kérdéseivel is. Jeles egy.-i tankönyvíró volt. Tudományos munkásságának egyik fontos területe a kétatomos molekulák színképvizsgálata. Legtöbbet idézett munkája egy 1935-ös tanulmánya, melyben a triplett sávok intenzitáseloszlásáról értekezett. Más irányú vizsgálataiban a poláris molekulákat tartalmazó folyadékok nagyfrekvenciás elektromos térben való viselkedésével foglalkozott, mellyel a Debye-elméletet tette megalapozottabbá. Szegeden szekunder-lumineszcencia vizsgálatokat végzett. – F. m. Über die Triplett-Bandentermformel (Zeitschrift für Physik, 1935); Die Rotationskonstanten… (Zeitschrift für Physik, 1936); Über den Zeeman-Effekt (Zeitschrift für Physik, 1936); A triplett molekulatermekről és triplett sávok intenzitásáról (Matematikai és Természettudományi Ért., 1936); Theoretische Mechanik (Berlin, 1969); Mechanika (egy.-i tankv., Bp., 1972); Kísérleti fizika (egy.-i tankönyv, I., Pócza Jenővel, Bp., 1975, II., 1977, III., Mátrai Tiborral, Bp., 1978). – Irod. Hajduska István: B. Á. (Fiz. Szle, 1970. 3. sz.): Ketskeméty István: B. Á. (Magy. Tud., 1970. 6. sz.).