Kezdőlap

Bunyitay Vince (Sátoraljaújhely, 1837. jan. 11.Nagyvárad, 1915. márc. 16.): egyháztörténész, az MTA l. tagja (1884). Bihar vm.-ben plébános, 1879-től nagyváradi püspöki könyvtáros, majd kanonok, később c. püspök lett. Egyik szerk. je volt az Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (I-V., Bp., 1902-1912) c. forráskiadványnak. – M. A váradi püspökség története (I-III. Nagyvárad, 1883); A mai Nagyvárad megalapítása (Bp., 1885. Ért. a tört. tud. köréből XII. 6. sz.); A váradi káptalan legrégibb statutumai (1886); Szilágy megye középkori műemlékei (Ért. a tört. tud. köréből, 1887). – Irod. Gagyi Jenő: B. V. (Tört. Szle, 1915.)