Kezdőlap

Chobot Ferenc (Igrám, 1860. szept. 26.Romhány, 1931. jan. 16.): prépost-plébános. A középisk.-t Pozsonyban, Nagyszombatban és Nyitrán végezte. Kassán érettségizett papnövendékként, Vácott teológiát végzett, 1883-ban pappá szentelték. 1884-ben nevelő gróf Keglevich Gábor fiainál, káplán Taksonyban és Tápióbicskén, majd négy éven át nevelő Cziráky Antal gróf családjánál. 1889-1891 között Cegléden, Szentesen káplán, 1892-1895 között a váci papnevelő intézet alkormányzója; 1895-1910 között rákospalotai, 1910-1931 között romhányi plébános, s egy ideig itt kerületi esperes is. 1901-ben pápai kamarás, 1903-ban hatvani prépost. Rákospalotai plébánosként – jórészt saját költségén-fölépíttette a román stílusú Magyarok Nagyasszonya templomot, valamint két isk.-t, apácazárdát és egy bérházat. 1915 5-ben a Szent István Akad. II. szakosztálya tagjává választotta. – M. Alakítsunk fogyasztási szövetkezetet (Bp., 1898); Jézus Krisztus egyházának története (I-IIL, Bp., 1907); A pápák története (Rákospalota, 1909); A romhányi plébánia története (Bp., 1913); A váci egyházmegye történeti névtára (I-II, Vác, 1915-17).