Kezdőlap

Cholnoky Jenő (Veszprém, 1870. júl. 23.Bp., 1950. júl. 5.): földrajztudós, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1920-49). ~ László és ~ Viktor testvére. Egy.-i tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte. Előbb a műegy.-i vízépítési tanszéken, majd a tudományegy.-en Lóczy Lajos mellett volt tanársegéd; közben megszerezte a filozófiai doktorátust. 1896-98-ban tanulmányúton Kínában és Mandzsúriában hidrográfiai és geográfiai kutatásokat folytatott. Hazatérése után a Földtani Társulatnál, majd a Földrajzi Társaságnál töltött be különböző tisztségeket; ideiglenesen a bp.-i Erzsébet Nőisk. tanáraként is működött. 1903-ban a bp.-i tudományegy.-en magántanár, 1905-től a kolozsvári, 1921-től a bp.-i egy.-en a természeti földrajz ny. r. tanára, a Földrajzi Intézet vezetője. 1940-ben nyugdíjba ment. A Földrajzi Társaság, a Magyar Turista Egyesület, a Természetvédelmi Tanács elnöke volt. Sokoldalú tudományos munkássága során K-ázsiai tanulmányútján főleg a hegységek szerkezetét, a folyók természetét vizsgálta. Részt vett a Balaton tudományos tanulmányozásában. Jelentősek morfológiai eredményei, továbbá a folyók szakaszjellegéről, a futóhomok mozgástörvényeiről, az európai monszun jelenségről szóló tanulmányai. Eredményesen foglalkozott emberföldrajzzal és az öntözések jelentőségével az emberi kultúra fejlődése szempontjából. Népszerű tudományos műveivel nagy tömegek érdeklődését keltette fel a földrajz és általában a természettudományok iránt. – F. m. A Balaton limnológiája (Bp., 1897); A térképek készítéséről (Földr. Közl., 1902); A futóhomok mozgásának törvényei (Bp., 1902); A levegő fizikai földrajza (Bp., 1903); A Balaton jege (Bp., 1907); A jégvirág (A Sarkkutatás története, Bp., 1914); A Balaton hidrografiája (Bp., 1918); Az emberföldrajz alapjai (Bp., 1922); Általános földrajz (I-II, Pécs-Bp., 1923); A földfelszín formáinak ismerete (Bp., 1926); Magyarország földrajza (Pécs, 1929); A Dunazug-hegyvidék (Földr. Közl., 1939. 1-3. füz.); A föld felfedezői és meghódítói (Kéz Andorral, Germanus Gyulával, Bp., 1938); Kőrösi Csoma Sándor életregénye (Bp., 1940); Csillagoktól a tengerfenékig (I-IV., Bp., 1940). – Irod. Thirring Gusztáv: Ch. J. jubileumára (Földr. Közl., 1930. LVIII. 4-6. füz.); Bendefy László: Ch. J. (A Földgömb, 1940. XI. 12. sz.)