Kezdőlap

Cholnoky László (Ozora, 1899. máj. 29.Pécs, 1967. jún. 12.): vegyész és gyógyszerész, az MTA l. tagja (1960), Kossuth-díjas (1959). A bp.-i tudományegy.-en 1924-ben gyógyszerészdoktori, majd a pécsi tudományegyetemen 1930-ban vegyészeti doktorátust szerzett. 1924-46 között a pécsi tudományegyetemen tanársegéd, adjunktus, majd intézeti tanár, 1946-48-ban ny. rk. tanár. 1948-1967-ben a pécsi orvostudományi egy. tanára, 1960-64-ben rektora. A szerves kémia keretében elsősorban a karotinoidok kémiájával foglalkozott, több új, általa izolált karotinoid-festék szerkezetét állapította meg. Különösen figyelemre méltók a karotinoidok növényfiziológiai szerepével foglalkozó kutatásai. A karotinoidok problémaköréből a hazai és nemzetközi szakirodalomban 75 tudományos dolgozata jelent meg. Jelentős érdeme a feneieken kívül, hogy Zechmeister László professzorral az elsők között vezette be a kromatográfiás módszert a preparatív szerves kémiába. – F. m. Die Chromatographische Adsorptionsmethode (Zechmeister Lászlóval, Wien, 1937 és 1938)