Kezdőlap

Conlegner Károly (Érsekújvár, 1812. okt. 18.Bp., 1892. dec. 21.): műegyetemi tanár. Tanulmányait a bécsi műegy. kereskedelmi tanfolyamán végezte. 1846-ban a József Ipartanoda számtan- és könyvviteltanára lett. 1848-49-ben a bankjegynyomda főbiztosa volt, a nyomdát Debrecenbe is követte és ig.-jaként működött. Világos után bujdosni kényszerült. 1857-től a József Műegy.-en a „német ügyirály és számviteltan” tanára. 1872-73-ban a műegy. rektora. 1877-ben nyugalomba vonult, s mint az Első Magyar Iparbank ig.-ja, ill. elnöke működött haláláig.