Kezdőlap

Corvin János, Korvin, hunyadi gróf és liptói herceg (Buda, 1473. ápr. 2.1504. okt. 12.): Mátyás király és Edelpeck Borbála bécsi polgárleány fia. Mátyás Tadeo Ugolettivel neveltette, a m. nyelven kívül latinul, németül és csehül is megtanult. Egy gyermekkorában ért baleset (ficam) következtében bal lábára sántított. Nagyanyjától, Szilágyi Erzsébettől végrendeletileg, Mátyástól adományként hatalmas birtokokat és hg.-i címet kapott. Mivel Mátyásnak Beatrixszal kötött házassága gyermektelen maradt, Mátyás ~t szánta utódjául. 1487-ben Mátyás Beatrix cselszövései ellenére formailag házasságot köttetett ~ és Sforza Bianca között, de a házasság a valóságban nem jött létre. Ugyancsak sikertelen maradt Mátyás kísérlete, hogy a nagybirtokosokat esküvel kötelezze ~ megválasztására: Mátyás halála után ~ délvidéki urakkal próbálta meg a trónt elfoglalni, de pártját nem tudta egységbe kovácsolni, a városokat és köznemeseket, főképp pedig a kir.-i zsoldosokat nem sikerült megnyernie. II. Ulászló megválasztása után fegyverrel próbálta igényét érvényesíteni, de 1490. júl. 4-én Csontmezőn vereséget szenvedett, pártja széthullott és ő maga elismerte Ulászlót. A szept. 18-i koronázáson ~ vitte a koronát. Részt vett a Miksa elleni hadjáratban és visszafoglalta szlavóniai birtokait. Sforza hg.-nővel kötött házasságát ugyanakkor a pápa felbontotta. 1495-97 között horvát és szlavón bán volt. 1496-ban Frangepán Bernát és Aragóniai Katalin leányát, Beatrixot vette feleségül. Az új családi összeköttetés révén a szlavóniai nagybirtokosok vezére lett, ellentétbe jutott az udvarral és II. Ulászló megfosztotta a báni tisztségtől. 1498-ban kibékült az udvarral, újra bán lett, s ebben a minőségébeni a D-i határ védelmét látta el. 1501-ben az ostromlott Jajcát sikerült felmentenie. A nádori tisztség elnyerésére irányuló törekvéseit Bakócz meghiúsította (1503). A lepoglavai kolostorban temették el, sírköve fennmaradt. Irod. Schönherr Gyula: C. J. (Magy. tört. Életr., Bp., 1894). – Szi. Szigligeti Ede: Mátyás fia (dráma, Pest, 1847).