Kezdőlap

Csallány Dezső (Szentes, 1903. nov. 10.Nyíregyháza, 1977. márc. 31.): régész, múzeumigazgató, a történelemtudományok kandidátusa (1960). ~ Gábor múz. ig. fia. Egy ideig közhivatalt vállalt, csak 1933-ban végezte el régészeti tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en, és szerzett doktori diplomát. Ezután az MNM és az Orsz. Néprajzi Múz. gyakornoka volt, ösztöndíjas a bécsi Naturhistorisches Museumban. Hazatérte után a szegedi könyvtárban és a szegedi múz.-ban dolgozott (1936–44). Katonai szolgálatából és hadifogságából visszatérve Közép-Európa avar kori lelőhelyeivel foglalkozott; elkészítette azok teljes jegyzékét. 1954-től 1972-ig, nyugdíjazásáig a nyíregyházi Jósa András Múz. ig.-ja volt, a múz. évkönyvének alapító szerk.-je (1958). Sok honfoglalás kori leletanyagot dolgozott fel és tett közzé a hatvanas években az Acta Archaeologica hasábjain; a múz. évkönyvében kiadta a Szabolcs-Szatmár m.-i avar kori leletkatasztert (1960). – F. m. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Schrifttum und Fundorte (Bp., 1956); Jósa András (1834–1918) irodalmi munkássága (összeállítás, Bp., 1958); A székely-magyar rovásírás emlékei (Jósa András Múz. Évk.-e, 1960); Népvándorlás-honfoglaláskori bizánci kapcsolataink (Nyíregyháza, 1965); Avar törzsszervezet (Jósa András Múz. Évk.-e, 1965–1966). – Irod. Németh Péter: Cs. D. (Arch. Ért., 1977. 2. sz.); Erdélyi István: D. Cs. (Acta Archaeologica Hungaricae…, 1978); Búcsú Cs. D.-től (Szabolcs-Szatmári Szle, 1977. 2. sz.).