Kezdőlap

Csallány Gábor (Tolnatamási, 1871. máj. 10.Bp. 1945. jan. 31.): múzeumigazgató, szakíró. Ármentesítő társulati műszaki napidíjasként került Szentesre 1893-ban, ahol később vm.-i közkórházi gondnok lett. 1897-ben lerakta a szentesi Csongrád Vármegyei Múz. alapját, amely az általa feltárt sok ezer szarmata, gepida, avar stb. sírleletben gazdag. Létrehozta a Szentesi Torna Egyletet, a Szentesi Sakk Kört, 1900-ban a Szentes c. újságot szerk. Az 1894. évtől kezdve több száz cikket, önálló tanulmányt írt, amelyek zömmel országos szakfolyóiratokban és a szentesi lapokban jelentek meg. – F. m. Az őskor régészeti szempontból és különös tekintettel Szentesre s környékére (Szentes, 1890); Attila székhelye és sírja Szentes határában – Donáton (Szentes, 1890); Avarkori és IX-XIII. századi magyar leletek a szentesi múzeumban (Szeged, 1934).