Kezdőlap

Csapody Vera (Bp., 1890. márc. 29.Bp., 1985. nov. 6.): botanikus, muzeológus, Állami díjas (1980). A bp.-i tudományegy.-en szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát 1913-ban. 1932-ben Szegeden doktorált a botanika tárgykörében. 1913-tól a Sacré Coeur Sophianum Leánygimn. matematika-fizika tanára, 1936-1948 között ig.-ja volt. 1945 és 1965 között a Természettudományi Múz. Növénytárának tudományos főmunkatársa volt. 1966-ban vonult nyugdíjba, s ekkor Entz-éremmel tüntették ki. Tanári munkája mellett már az 1910-es évektől kezdve foglalkozott növényakvarellek készítésével, s ezt a tevékenységét 1922-től Jávorka Sándor akadémikus irányításával folytatta. 1924-25-ben jelent meg Jávorka A magyar flóra c. műve, amelyet már ~ illusztrált. Ezt követően öt év alatt alkotta meg A magyar flóra képekben c. alapvető munkáját, amely még ma is a leginkább használatos növényatlasz Közép-Európában, s az a kárpáti, pannóniai, illír és mediterrán táj flórájá tmutatja be. Másfél évtizeden át gyűjtötte és csíráztatta a növények magvait, s azok segítségével készítette el 1968-ra a német magyarázattal megjelent csírahatározóját. 1970-től Debreczy Zsolttal együtt szerk. egy dendrológiai atlaszt, de e műve már torzó maradt. Életműve valóban egyedülálló: eredeti növény-akvarelljeinek száma ugyanis meghaladja a 12 ezret, s emellett háromezer táblarajzot készített, s ezek legérdekesebbjeivel számos nemzetközi kiállításon is sikert aratott. – F. m. A magyar flóra képekben. Iconographia (4090 növény rajzával, társszerző Jávorka Sándor, 1. kiad. 19 füzetben, Bp., 1929-1934, egybekötve: Bp., 1975, 1991); Magyar gyógynövények (Jávorka Sándorral, Bp., 1948); Erdő-mező virágai (Jávorka Sándorral, Bp., 1950); Színes atlasz Magyarország kultúrflórájához (Bp., 1962); Kerti virágaink. Közép-európai dísznövények színes atlasza Jávorka Sándorral, Bp., 1962); A növényszervtan terminológiája (Priszter Szaniszlóval, Bp., 1963); Magyar növénynevek szótára (Priszter Szaniszlóval, Bp., 1966); Kis növényhatározó (Simon Tiborral, Bp., 1966); Erdei fák és cserjék (Csapody Istvánnal és Rott Ferenccel, Bp., 1966); Keimlingsbestimmungsbuch der Dikotyledonen (Bp., 1968); Télen is zöld kertek (Debreczy Zsolttal, Bp., 1971); Vadvirágok (1-2, Alaránszky Andrással és D. Nagy Évával, Bp., 1972); Erdő-mező növényei (1-2. Csapody Istvánnal és Jávorka Sándorral, Bp., 1980); Védett növényeink (Csapody Istvánnal, Bp., 1982); A colour atlas of flowering trees and scrubs (Tóth Imrével, Bp., 1982). – Irod. Sz. Lacza Júlia: Cs. V. 80 éves (Botanikai Közl., 1971); Lacza Júlia: Cs. V. 90 éves (Botanikai Közl., 1981); Debreczy Zs.-Rácz I-Tóth E.-né: Cs. V. (Kertészet és Szőlészet, 1985); Szabó László: Cs. V. (Növénytermelés, 1986); Debreczy Zsolt: In memoriam V. Cs. (Ann. Mus. Nat. Hung., 1986); P. Hartyányi Borbála: Cs. V. (Magyaragrártörténeti életrajzok A–H, Bp., 1987).