Kezdőlap

Cseke Vilmos (Hátszeg, 1915. máj. 5.Kolozsvár, 1983. márt. 10.): romániai magyar matematikus. Középisk. és egy.-i tanulmányait Kolozsváron végezte. Itt szerzett tanári diplomát 1936-ban, s itt doktorált 1947-ben. 1937-től a kolozsvári r. k. főgimn.-ban tanított matematikát. 1941-től tanársegéd, 1948-tól előadótanár, majd nyugalomba vonulásáig professzor volt a kolozsvári egy.-en. 1939-től kezdve jelentek meg írásai az Erdélyi Fiatalok, az Utunk és a Korunk c. lapok hasábjain. 1957-től a 70-es évek közepéig a Matematikai és Fizikai Lapok főszerk.-je volt. Érdeklődésének középpontjában a valószínűségszámítás, a matematikai logika, valamint a matematika a népgazdaságban való alkalmazásának problémái álltak. Kibernetikai és információelméleti szakmunkákat fordított oroszból és románból magyarra. Szaktanulmányai a Studii şi Cercetări, Ştiinţifice és a Studii şi Cercetări de Calcul Economic c. folyóiratban jelentek meg. – F. m. Kereskedelmi számtan (Kolozsvár, 1946); Logaritmus, kamatos-kamat, járadékszámítási és haladósági táblázatok (Kolozsvár, 1947); Feladatgyűjtemény középiskolai matematikai körök számára (I-II., Bukarest, 1957); Matematika fémipari szakmunkások számára (Klima Alfréddal, Bukarest, 1961); A gráfelmélet és gyakorlati alkalmazásai (Bukarest, 1972). – Irod. Szabó Attila-Vincze János: Cs. V. Természettudományos arcképcsarnok (Művelődés, 1980. 5 sz.).