Csemegi József (Bp., 1909. okt. 30.Bp., 1963. febr. 22.): építészmérnök, építésztörténész, főiskolai tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1957). Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, 1932-től 1945-ig archeológiai kutató a zsámbéki kolostor, valamint az egri Várszékesegyház feltárója. 1945-től ő végezte a budavári műemlékek tudományos és műszaki feldolgozását. 1950-től a bp.-i tudományegy.-en és az Iparművészeti Főisk.-án középkori építészeti előadásokat tartott. 1951-ben a Bp.-i Műszaki Egy.-en docens, 1953-ban az Iparművészeti Főisk.-n építészettörténeti tanszékvezető tanár. 1959-től a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat keretében folytatott műemlékvédelmi tevékenységet, majd az Orsz. Műemléki Felügyelőség igazgatási osztályának vezetője. Szerk. a Művészettörténet c. kiadványt. Gyakorlati műemlékvédelmi munkássága: a budavári Magdolna-templom, Domonkos-templom, a margitszigeti ferences romok, a szentendrei plébániatemplom, továbbá számos középkori eredetű lakóház stb. – F. m. Szentély-körüljárós csarnok-templomok a középkorban (Bp., 1937); A budavári főtemplom középkori építéstörténete (Bp., 1955); Közép-európai románkori centrális templomainak építészettörténeti kérdése (Építés- és Közlekedéstud. Közl., Bp., 1961), – Irod. Entz Géza: Dr. Cs. J. (Műv. tört. Ért., 1963. 4. sz.)

** A kép Kende Évától, Csemegi József rokonától származik (2004.10.21.)