Kezdőlap

Csernák László, Chernák (Pápa, 1740. szept. 1.Deventer, Hollandia, 1816. máj. 5.): matematikus és fizikus. 1755-62 közt a debreceni kollégium diákja. 1767-től a bécsi, 1768-tól a bázeli, turini, később az utrechti, majd a groningeni egy. hallgatója volt. 1773-ban orvosdoktori címet, 1775-ben bölcsészeti doktorátust szerzett. Ez évben meghívták a deventeri gimn. filozófia- és matematikatanárának. 1779-82 közt rektori tisztet töltött be. Fő műve az egész számok törzstényezős felbontását megadó táblázata (a Cribrum arithmeticum), melyet saját költségén adott ki s hazájának is megküldött saját kezű bejegyzésével – az első ilyen jellegű mű, amely egymillióig megadja e tényezőket. Másik munkájában Franklin elméletének kritikájával foglalkozik. – M. Dissertatio Physica de Theoria Electricitatis Franklini ... (Groningae, 1771); Cribrum arithmeticum ... (Daventriae, 1811). – Irod. Jelitai-József: Cs. L. (Debreceni Szle, 1937. 7-8. sz.); Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok; M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. sz.-ban (Bp., 1964).