Kezdőlap

Csűrös Zoltán (Bp., 1901. febr. 6.Bp., 1979. okt. 28.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja (1946), Kossuth-díjas (1953). Vegyészmérnöki oklevelet a bp.-i műegy.-en 1924-ben szerzett, majd az egy. szerves kémiai tanszékére került, ahol Zemplén Géza irányításával kezdte meg tudományos pályafutását. Az aminosavak, a szénhidrátok kutatása során ismerte fel a természetes és szintetikus makromolekulák, a cellulóz, a gyapjú, a bőr és a papír, a különböző műanyagok kémiájának és technológiájának jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy ezeket az ismereteket bevezessék az egy.-i oktatásba. 1936-ben a műanyagok és lakkok témakörében nevezték ki magántanárrá. 1938-ban szervezte meg a textilkémiai tanszéket, melyet 1940-től ny. r. tanárként vezetett, s amelyet 1947-ben szerves kémiai technológiai tanszékké szervezett át. Oktató- és kutatómunkája szorosan kapcsolódott a hazai ipar szükségleteihez és fejlesztéséhez, a hazai polimerkémia úttörője és megteremtője volt. A negyvenes évektől foglalkozott a szerves szintetikus nagyipar kulcsát jelentő katalitikus eljárások vizsgálatával, s alakította ki a heterogén katalízis kutatásának hazai iskoláját. Különös fontosságot tulajdonított az intermedier- gyártásnak, mely nemcsak a főtermékek, hanem a teljes anyag és melléktermék hasznosítását valósítja meg, s biztosítja más iparágak- a gyógyszer-, a növényvédőszer-, a festék- és lakkipar-igényeit is. Kiemelkedő munkásságát közel 250 dolgozata, könyvei is jelzik. 1943-44-ben a műegy. dékánja, 1946-49-ben és 1957-61-ben rektora. Számos egyesület elnökségi tagja és elnöke, folyóiratok főszerk.-je volt. Munkásságának elismeréséül Bugát Pál- emlékéremmel tüntették ki. A műegy. t. doktorává avatta (1975) és emlékéremmel (1976) tüntette ki, a Veszprémi Vegyipari Egy. arany emlékérmét adományozta neki (1978). – F. m. Az elemek felfedezése (Bp., 1941); Lakkok (Bp., 1942); Műanyagok (Bp., 1942); Textilkémia (Bp., 1942); A színezékek és a színezés fejlődése (Dobozy Ottóval, Bp., 1956); Műszaki értelmező szótár 17-18. Kémia (szerk., Bp., 1961); Szerves kolloidkémia (Bp., 1963); Textilkémia (Bp., 1964). – Irod. Rusznyák István: Cs. Z. (Magy. Kémikusok L., 1979. 12. sz.); Cs. Z. (Magy. Textiltechnika, 1980. 1. sz.); Professor dr. Z. Cs. (Periodica Polytechnica, Chem. Eng., 1980. No. 1.); Ferenc Szabadváry: Professor dr. Z. Cs. (Periodica Polytechnica, Mech. Eng., 1980. No. 1-2.); Polinszky Károly: Cs. Z. (Magy. Tud., 1980. 3. sz.); Végh Ferenc: A Műegyetem nagyjai. Cs. Z. (Periodica Polytechnica, 1982; angolul és oroszul is).