Kezdőlap

Czabán Samu (Rozsnyó, 1878. febr. 17.Nagyszőllős, 1942. dec. 16.): pedagógus. A századforduló után kibontakozó szocialista tanítómozgalom egyik vezető alakja. Tanítói oklevelét 1897-ben Eperjesen szerezte. Több helyen tanítóskodott (Miava, Klopódia, Nagyszénás). 1912-ben az Állami Tanítók Országos Egyesületének elnökévé választották. Belépett a szociáldemokrata pártba, követelte többek között a felekezeti és községi isk.-k államosítását. 1914-ben izgatás miatt elbocsátották állásából. Ezután Bp.-en élt mint óradíjas. Az 1918. okt.-i polgári demokratikus forradalom kitörése után a közoktatásügyi min.-ban kapott állást. A Tanácsköztársaság idején a bp.-i III. kerületi munkástanács elnöke, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja, a Közoktatásügyi Népbiztosságon az elemi népiskolák személyi és pedagógiai ügyeinek osztályvezetője. Az ellenforradalom bebörtönözte. 1921-ben Csehszlovákiába emigrált, Beregszászon telepedett le. Aktívan részt vett a Csehszlovák KP munkájában. Tanítói működése mellett 1933-tól 1936-ig szerk. az Új Korszak c. antifasiszta tanügyi lapot és Samu bácsi álnéven a Jó Barátom Kis könyvtárát. 1938-ban újra megfosztották állástól, majd Kárpát-Ukrajna m. megszállása után fogságba vetették. M. Kertfalu (Képes Olvasókönyv, Praha, 1930); A főpróba (Beregszász, 1932. r felvonásos színdarab iskolás gyermekek számára); Mese az erdőben (gyermekszíndarab, Beregszász, 1932); Utasítás a fonomimikai módszer alapján történő olvasás és írás tanításához (Tomcsányiné Czukrász Róza „Phonomimikai gyakorlatok... ” c. művének felhasználásával, Beregszász, 1935). – Irod. Bihari Mór: Cz. S. (Ped. Szle, 1958. 1. sz.); Bihari Mór: Cz. S. (Kioltott fáklyák, Bp., 1963). – Szi. Ady Endre: A magyar tanítókhoz (vers); Győry Dezső: A veszedelmes ember (regényes életrajz, Bp., 1950).